Silmalas pagasta teritoriālā vienība

Maltas apvienības pārvalde

Reģistrācijas Nr. 40900027426

Juridiskā adrese: Brīvības iela 6, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630

Faktiskā: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

Norēķinu konts: LV31HABA0551046064371

Banka: AS “Swedbank”, 

SWIFT kods: HABALV22

Konts piegādēm/pakalpojumiem:  Maltas apvienības pārvalde

Iedzīvotāju pieņemšana:
Edgars Blinovs- Maltas apvienības pārvaldes vadītājs:
pirmdienās no 10.00 līdz 12.00 "Lazdas," s.Balbiši, Ozolaines pagasts;
trešdienās no 9.00 līdz 11.00 MAP ēkā Maltā, Brīvības ielā 6, Maltas pagasts
mob. 27870687, e-pasts: edgars.blinovs@malta.lv

Gatis Pučka -  Vietnieks saimnieciskajos jautājumos:

pirmdienās no 10.00 līdz 12.00 Lūznavā, Pils ielā 4;
trešdienās no 13.00 līdz 15.00 Gorņicā, Saules ielā 4, Silmalas pagasts,
mob. 20221846, gatis.pucka@malta.lv

Jānis Šaudiņš - Vietnieks plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos:

pirmdienās no 8.00 līdz 10.00  Parka ielā 1, c.Puša, Pušas pagasts
pirmdienās no 13.00 līdz 15.00 «Pagasta māja», c.Feimaņi, Feimaņu pagasts,
mob. 27865465, e-pasts: janis.saudins@malta.lv

Pieteikties var pa norādītajiem tālruņiem, kā arī zvanot uz tālr. 64621401 vai rakstot uz e-pasta adresi maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Lietvedes:

Vita Madelāne, Nellija Augustāne

Tālrunis:64644830
Fakss: 64644830
e-pasts: info@silmala.lv      

Silmalas pagasta ēka