Dokumenti

Autobusa Mercedes BENZ 0303 izsole 04.01.2019.

Silmalas pašvaldības 2008.gada publiskais pārskats

Silmalas pagasta rekreācijas un aizsargājamo kultūras pieminekļu karte

Silmalas pagasta infrastruktūras karte

Silmalas pagasta aizsargjoslu karte

Silmalas pagasta plānotā teritorijas izmantošanas karte

Silmalas pagasta patreizējā teritorijas izmantošanas karte

Silmalas pagasta apbūves noteikumi

Silmalas pagasta teritoriālais plānojums

Silmalas pagasta attīstības stratēģija 2006.-2012.gadiem

Silmalas pašvaldības 2007.gada publiskais pārskats

 

MK noteikumi Nr.1013 no 09.12.2008."Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"

 Ministru kabineta noteikumi Nr.999 no 2006.gada 12.decembra „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu”

Silmalas pagasta pārvaldes 2016. gada budžeta prezentācija

Silmalas pagasta pārvaldes 2017. gada budžeta prezentācija

Silmalas pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta prezentācija

Silmalas pagasta pārvaldes 2019.gada budžeta prezentācija

Silmalas pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta prezentācija

Silmalas pagasta pārvaldes 2021.gada budžeta prezentācija

Silmalas pagasta pārvaldes 2022.gada budžeta prezentācija

Silmalas pagasta pārvaldes 2023.gada budžeta prezentācija

Silmalas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumi un iesnieguma veidlapas

Sīkdatnes politika

Silmalas pagasta autoceļu uzturēšanas klases