Izglītība

   Tiskādu pamatskola

Adrese: Parka iela 4, Vecružinas ciems, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads,             LV-4636                                                                                                                     Tālruņi: kanceleja-64646124, direktors-64646136                                                 Fakss: 64646136                                                                                                                e-pasts: tiskadi@saskarsme.lv                                                                       Direktore: Olga Miseviča                                                                                         Direktora vietniece mācību jomā: Jeļena Bažanova                                                    

 Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Skolas iela 3, ciems Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630    Tālruņis/fakss: 64644821                                                                                                  e-pasts: silmalapii@saskarsme.lv                                                                              Vadītāja: Dzintra Smirnova             

                                                

 Rēzeknes novada speciālā pamatskola                                        

Rēzeknes novada speciālās pamatskolas izglītības programmu reaizācijas vieta "Vecružina"                                                                                           

  Adrese: Ezera iela 23, Vecružinas ciems, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads., p/n Ružina,   LV-4636                                                                                                                       Tālruņi:  kanceleja-64631050, direktors-29465657                                                                                                            e-pasts:maltasspec@saskarsme.lv  Tīmeklis:http://sis.malta.lv, facebook.com/MaltasSIS. 

 Direktors: Georgs Ignatjevs