Kruķu sākumskola

 

 

Tiskādu vidusskolas struktūvienība - Kruķu sākumskola                                    Adrese: Miera iela 9, ciems Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads,                         LV-4636,                                                         

Vēsture: Kruķu pamatskola dibināta 1910. gadā. Agrāk tās nosaukums bija Alkšņu       4-gadīgā skola. 1953. gadā skolai tika piešķirts 7-gadīgās skolas statuss. Pašreizējā skolas ēka tika atklāta 1968. gada 1. septembrī. Deviņdesmitajos gados tiek mainīts skolas nosaukums – Alkšņu deviņgadīgā pārtop par Kruķu pamatskolu.  1999./2000. mācību gadā skolā sāk darboties piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas grupas. Par skolas direktoriem strādājuši: K. Pankova, A. Kiblika,  J. Morozovs, T. Kolosova,      L. Mjaņa, M. Belova, A. Koroļkovs, A. Ksendzovs, V.Kovaļovs,O.Miseviča.

2020.gadā skola ir slēgta.