Kultūra

Pašvaldības kultūras iestādes:

Silmalas Tautas nams

Kruķu kultūras nams

Ružinas klubs

Štikānu klubs

Gorņicas bibliotēkas nodaļa

Silmalas bibliotēka (Kruķos)

Ružinas bibliotēkas nodaļa

Štikānu bibliotēkas nodaļa