Pagasta teritoriālā vienība

Iedzīvotāju pieņemšana:
Edgars Blinovs- Maltas apvienības pārvaldes vadītājs:
pirmdienās no 10.00 līdz 12.00 "Lazdas," s.Balbiši, Ozolaines pagasts;
trešdienās no 9.00 līdz 11.00 MAP ēkā Maltā, Brīvības ielā 6, Maltas pagasts
mob. 27870678, e-pasts: edgars.blinovs@malta.lv

Gatis Pučka -  Vietnieks saimnieciskajos jautājumos:

pirmdienās no 10.00 līdz 12.00 Lūznavā, Pils ielā 4;
trešdienās no 13.00 līdz 15.00 Gorņicā, Saules ielā 4, Silmalas pagasts,
mob. 20221846, gatis.pucka@malta.lv

Jānis Šaudiņš - Vietnieks plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos:

pirmdienās no 8.00 līdz 10.00  Parka ielā 1, c.Puša, Pušas pagasts
pirmdienās no 13.00 līdz 15.00 «Pagasta māja», c.Feimaņi, Feimaņu pagasts,
mob. 27865465, e-pasts: janis.saudins@malta.lv

Pieteikties var pa norādītajiem tālruņiem, kā arī zvanot uz tālr. 64621401 vai rakstot uz e-pasta adresi maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

                            

 Silmalas pagasts sākot ar 2023.gada 01.martu ir Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas apvienības pārvalde" teritoriālā vienība.

 

„Rēzeknes novada pašvaldības Datu privātuma politiku var iepazīties https://rezeknesnovads.lv/datu-privatuma-politika/ un https://rezeknesnovads.lv/informacija-par-rezeknes-novada-pasvaldibas-personas-datu-apstrades-nolukiem-atbilstosi-visparigas-datu-aizsardzibas-regulas-13-pantam/ ".