Veselības aprūpe

 Silmalas pagasta teritorijā darbojas šādas ārstniecības iestādes: trīs feldšeru-vecmāšu punkti- Silmalas FVP, Kruķu FVP, Štikānu FVP un SIA „Ružinas doktorāts”.

SIA „Ružinas doktorāts”

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, p/n Ružina, c.Vecružina,Ezera iela 30,    LV 4636                                                                                                                     Tālruņi: 64646122, mob. 29469387                                                                                   e-pasts: ruzinasdokt@inbox.lv                                                                                Vadītāja: ģimenes ārste Svetlana Sorokina

 

Ģimenes ārstes Svetlanas Sorokinas prakses darba laiks

 

Diena

Laiks

Pieņemšanas vieta

Pirmdiena

9.00-13.00

Kruķu FVP

Otrdiena

15.00-19.00

Pēc iepriekšējās pieteikšanās           Ružinas doktorāts

Trešdiena

9.00-12.00

Ružinas doktorāts

Ceturtdiena

(Mēneša trešā, ceturtā un piektā ceturtdiena)

9.00-13.00

Ružinas doktorāts

 

Ceturtdiena

(Mēneša otrā ceturtdiena)

8.30-11.30

12.00-16.00

Silmalas FVP

Ružinas doktorāts

Ceturtdiena

(Mēneša pirmā ceturtdiena)

9.00-13.00

12.00-16.00

Štikānu FVP

Ružinas doktorāts

Piektdiena

9.00-13.00

Ružinas doktorāts

Ārsta palīgs: Regīna Mitreviča                                                                                  SIA „Ružinas doktorāts” tika izveidots 2000.gadā. Ģimenes ārstei Svetlanai Sorokinai ir ap 2100 pacienti.  Doktorāts piedāvā ģimenes ārsta pakalpojumus, ir aptieka.               No 9.00 līdz 10.00 pieņemšana pacientiem ar akūtām saslimšanām.              Konsultācijas pa telefonu 29469387, 64646122 un mājas vizīšu pieņemšana katru darba dienu līdz plkst.15.00.                                                                                                         Ārpus ģimenes ārsta darba laika var saņemt  ārstniecības pakalpojumus pie dežūrārsta Rēzeknes veselības centrā 307.kabinetā: darba dienās no plkst. 15.00 līdz 19.00, sestdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00, kā arī griezties 91---03.                                      SIA „Ružinas doktorāts” telpās darbojas SIA „Erbergs” Rēzeknes centra aptiekas filiāle

SIA Ružinas doktorāts ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Aptiekas darba laiks:                                                                                         Darba dienās: 9.00-16.00                                                                                   Sestdienās: 9.00-12.00                                                                                      Svētdiena : brīvdiena 

 

 

Apliecinājums par vides pieejamību reģistrētām ārstniecības iestādēm

Ārstniecības iestādes kods:

7802-00014

Ārstniecības iestādes nosaukums:             SIA RUŽINAS DOKTORĀTS

Ārstniecības iestādes faktiskā adrese:

Rēzeknes nov., Silmalas pag., Vecružina, Ezera ielā, 30

 

1.

Ārstniecības iestādes izvietojums:

 

1.1.

vienstāva ēka

 

1.2.

daudzstāvu ēka

x

1.2.1.

ēkas stāvu skaits

2

1.2.2.

kurā stāvā/stāvos atrodas ārstniecības iestāde

1

1.3

vairākas ēkas

 

2.

Ārstniecības iestāde atrodas:

Jā/Nē

2.1.

atbilstoši tās darbībai projektētā ēkā

 

2.2.

tās darbībai pielāgotā ēkā

3.

Vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem*:

Jā/Nē

3.1.

ir nodrošināta vides pieejamība

3.1.1.

ievērojot būvniecības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības

 

3.1.2.

ar atkāpēm no spēkā esošā būvnormatīvā „Publiskas ēkas un būves” noteiktajām  prasībām, kuras ir saskaņotas

3.2.

nav nodrošināta vides pieejamība

 

4.

Personām ar funkcionāliem traucējumiem:

Jā/Nē

4.1.

ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē

4.2.

Ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja ārstniecības iestādes stāva ietvaros

4.3.

ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz attiecīgo stāvu, ja ārstniecības iestāde izvietota augstāk par pirmo stāvu

 

4.4.

personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt skaņas vai vizuālo informāciju

5.

Ārstniecības iestādes tīmekļa vietnē ir ievietota informācija par veselības aprūpes pakalpojumu un vides pieejamības nodrošināšanu

5.1.

www.silmala.lv

 

6.

Specifiskās prasības, kuras jānodrošina veselības centriem un stacionārām ārstniecības iestādēm

Jā/Nē

6.1.

ir pieejama vismaz viena tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem

6.1.1.

veselības centros, kur tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem

6.1.2.

stacionārās ārstniecības iestādēs katrā stāvā, kur tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem

 

 

Nav nodrošināta vides pieejamība

 

           

1.

Iemesli kapēc nav nodrošināts:

Skaidrojums

 

1.1.

ārstniecības iestāde atrodas ēkā, kas ir kultūras piemineklis

 

 

1.2.

ierobežoti finanšu resursi

 

 

1.3.

tehniski

Nav iespējams izbūvēt pandusu atbilstoši normatīvo aktu prasībām tā tehnisko parametru dēļ. Ēkas rekonstrukcija veikta pirms normatīvo aktu prasību stāšanas spēkā.

 

1.4.

juridiski

nav īpašnieks telpām

 

1.5.

cits (atšifrēt)

Ir runāts ar pagasta pārvaldi par vides pieejamību nodrošināšanu

 

2.

Plānotie pasākumi vides pieejamības nodrošināšanai

Pandusa ierīkošana

 

3.

Termiņš, kad plānots nodrošināt vides pieejamību

Līdz 31.12.2024

 

4.

Informācija, kādā tiek nodrošināta iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus

 

 

               

 

"Esmu informēts/-a, ka saskaņā ar 08.03.2005. MK noteikumu Nr.170

  "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru" 17.2.punktu ārstniecības iestādi

  var svītrot  no reģistra, ja tās  reģistrācijai sniegtas nepatiesas ziņas vai dokumenti"

30.04.2022

 

ģim.ārste Svetlana Sorokina

 

 

 

 

 

 

Apliecinājums par vides pieejamību reģistrētām ārstniecības iestādēm

 

                 

Ārstniecības iestādes kods:

780200036

 

                 

Ārstniecības iestādes nosaukums:

Kruķu FVP

 

                 

 

 

                 

Ārstniecības iestādes faktiskā adrese:

Viļānu iela 30, Kruki, Silmalas pagasts Rēzeknes novads

 

                 

 

 

                 

1.

Ārstniecības iestādes izvietojums:

 

1.1.

vienstāva ēka

x

1.2.

daudzstāvu ēka

 

1.2.1.

ēkas stāvu skaits

 

1.2.2.

kurā stāvā/stāvos atrodas ārstniecības iestāde

 

1.3

vairākas ēkas

 

2.

Ārstniecības iestāde atrodas: (pievienojot faktu apliecinoša dokumenta kopiju)

Jā/Nē

2.1.

atbilstoši tās darbībai projektētā ēkā

2.2.

tās darbībai pielāgotā ēkā

 

3.

Vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem (pievienot ārstniecības iestādes rīcībā esoša vides pieejamības nodrošināšanas faktu apliecinoša dokumenta kopiju):

Jā/Nē

3.1.

ir nodrošināta vides pieejamība

3.1.1.

ievērojot būvniecības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības

 

3.1.2.

ar atkāpēm no spēkā esošā būvnormatīvā noteiktajām  prasībām, kuras ir saskaņotas

3.2.

nav nodrošināta vides pieejamība

4.

Personām ar funkcionāliem traucējumiem:

Jā/Nē

4.1.

ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē

4.2.

Ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja ārstniecības iestādes stāva ietvaros

4.3.

ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz attiecīgo stāvu, ja ārstniecības iestāde izvietota augstāk par pirmo stāvu

 

4.4.

personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt skaņas vai vizuālo informāciju

4.5.

ir pieejama tualetes telpa:

 

4.5.1.

ambulatorajām ārstniecības iestādēm - vismaz viena iestādē

4.5.2.

stacionārajām ārstniecības iestādēm - katrā iestādes stāvā

 

5.

Ārstniecības iestādes tīmekļa vietnē ir ievietota informācija par veselības aprūpes pakalpojumu un vides pieejamības nodrošināšanu

5.1.

www.silmala.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Nav nodrošināta vides pieejamība

 

                 

1.

Iemesli kapēc nav nodrošināts:

Skaidrojums

 

1.1.

ārstniecības iestāde atrodas ēkā, kas ir kultūras piemineklis

 

 

1.2.

ierobežoti finanšu resursi

 

 

1.3.

tehniski

 

 

1.4.

juridiski

 

 

1.5.

cits (atšifrēt)

ēkas rekonstrukcija tika veikta pirms normatīvo aktu prasību stāšanas spēkā

 

2.

Plānotie pasākumi vides pieejamības nodrošināšanai

tualetes, procedūru telpas durvju maiņa, sliekšņu uzstādīšana.

 

3.

Termiņš, kad plānots nodrošināt vides pieejamību

01.05.2017

 

4.

Informācija, kādā tiek nodrošināta iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus

 

 

                 

"Esmu informēts/-a, ka saskaņā ar 08.03.2005. MK noteikumu Nr.170  "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru" 17.2.punktu ārstniecības iestādi  var svītrot  no reģistra, ja tās  reģistrācijai sniegtas nepatiesas ziņas vai dokumenti"

 

                 

11.11.2016

 

ārsta palīgs Margarita Frolova

 

(datums*)

 

(amats, vārds, uzvārds un paraksts*)

 

                 

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

 

Silmalas feldšeru-vecmāšu punkts                                                                        Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, p/n Malta , c.Gorņica , Skolas iela 2,        LV 4630.                                                                                                                    Vadītāja: ārsta palīgs Marija Surikova                                                                        Tālrunis: 64644834

                          Reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā ar Nr. 7802-00037. Feldšeru punkts ir novērtēts un atzīts par atbilstošu Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumiem Nr.77 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” un tam ir atļauts nodarboties ar ārstniecību atbilstošajās jomās. Feldšeru punktam  ir izsniegts sertifikāts. Katra mēneša otro ceturtdienu Silmalas feldšeru –vecmāšu punktā pieņem ģimenes ārste Svetlana Sorokina. Pieņemšanas laiks: 8.30-11.30

 Kruķu feldšeru-vecmāšu punkts                                                                           Adrese: Rēzekne novads, Silmalas pagasts, p/n Ružina, c.Kruķi, Viļānu iela 30,          LV 4636.                                                                                                                         Vadītāja: ārsta palīgs Margarita Frolova                                                                  Tālrunis: 64644914

                           Reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā ar Nr. 7802-00036. Feldšeru punkts ir novērtēts un atzīts par atbilstošu Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumiem Nr.77 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” un tam ir atļauts nodarboties ar ārstniecību atbilstošajās jomās. Feldšeru punktam  ir izsniegts sertifikāts.  Katru pirmdienu Kruķu feldšeru vecmāšu punktā pieņem ģimenes ārste Svetlana Sorokina.                                                                        

   Pieņemšanas laiks: 9.00-13.00.                                                                            

 

Štikānu feldšeru-vecmāšu punkts                                                                         Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, p/n Ružina, c.Štikāni, Preiļu iela 9, LV4636                                                                                                                     Vadītāja: ārsta palīgs Svetlana Gražule                                                                 Tālrunis: 64646943

                            Reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā ar Nr. 7802-00038. Feldšeru punkts ir novērtēts un atzīts par atbilstošu Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumiem Nr.77 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” un tam ir atļauts nodarboties ar ārstniecību atbilstošajās jomās. Feldšeru punktam  ir izsniegts sertifikāts. Katra mēneša pirmo  ceturtdienu Štikānu  feldšeru –vecmāšu punktā pieņem ģimenes ārste Svetlana Sorokina. Pieņemšanas laiks: 8.30-11.30